VTEM Logo

  • diş life
  • diş life
  • diş life
  • diş life
  • diş life
  • diş life
Previous Next
İmplant

implantOral İmplantoloji
Oral implantoloji ana bilim dalında travma, periodontal hastalıklar (diş eti hastalığı ) ve çürük gibi çeşitli neden- lerden  dolayı doğal dişlerini kaybetmiş hastaların diş eksikliği titanyum ve seramik esaslı yapay köklerin çene kemiğine yerleştirilmesi ve üzerlerine sabit ya da hare- ketli protezler yapılmasıyla tedavi edilmektedir.


İmplant kimlere uygulanabilir?
İmplant tedavisinin başarısı, çene yapısına ve çene kemiğininDevamını oku...

yeterliliğine bağlıdır. Yeterli ke- mik yoğunluğu bulunmayan hastalara yoğunluğun az olduğu bölgelere yapay kemik tozu uygulaması yapılarak implant operasyonları gerçekleştrilmektedir.  İmplant tedavileri için üst yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 18 yaşını doldurmuş yani kemik gelişimini tamamlamış tüm hastalara implant tedavisi uygulanabilir. Kontrol edilemeyen diyabet, tansiyon, kan pıhtılaşma so- runu olan ve ileri derecede kalp rahatsızlığı olan kişilere implant operasyonları öncesi hekimlerinden izin almadan operasyonları gerçekleştirilmemektedir.Sigara ve alkol kullanımı implant operasyonları sonrası iyileşme süre- sini uzatmakta ve süreci zorlaştırmaktadır. Bu nedenle en azından iyileşme sürecinde bu hastalarımızdan sigara ve alkolden uzak durmalarını istemekteyiz.
implant1implant2implant6
İmplant tedavisinin avantajları nelerdir?
Geleneksel protezlere oranla daha iyi çiğneme ve konuş- ma fonksiyonu sağlamaktadırlar.
Diğer protezlere oranla daha estetik görünüme sahiptir.
İmplantlar sayesinde diş eksikliği yandaki sağlam dişlere dokunulmadan giderilebilmektedir.
Total protezlerde tutuculuğun artmasını sağlar. Şöyle ki, özellikle alt çene total protezlerinin tutuculuğu çok azdır. Bu nedenle hastada yeterli kemik seviyesi olmasa bile, alt çeneye  implant yerleştirerek, tutuculuk artmaktadır.
İmplant tedavisinde ağrı hissedilir mi?
İmplant yapılacak bölge yeterince uyuşturulmuşsa imp- lant tedavisi sırasında herhagi bir ağrı hissedilmesi söz konusu değildir, hatta kişiler çoğu zaman implant yerleş- tirildiğini dahi fark etmezler.
İmplant yapılacak bölgenin uyuşturulması, diş he- kimi için çok rutin bir işlemdir. İmplant bölgesinin hissizleştirilmesinin yöntemsel olarak, diş çekimi veya dolgu yapımı için uygulanan lokal uyuşturmadan bir farkı yoktur. İmplant dahil hepsinde benzer lokal anes- teziler ve benzer uyuşturma teknikleri söz konusudur.
dis
İmplant tedavisi ne  kadar sürmektedir?
İmplant uygulanması planlanan hasta, klinik ve radyog- rafik tetkiklerden geçirilir.Bu incelemeler sonucunda uygulanacak implantın tip,çap ve boyuna; daha sonra protez tipine karar verilir. Bu doğrultuda farklı implant  ve protez tiplerine bağlı olarak tedavi süresi değişebil- mektedir. Tedavi süresi 1 gün ile 6 ay arasında farklılık göstermektedir.
Diş çekimi yapıldıktan hemen sonra implant yapılabilir mi?
Bu konu ile ilgili 2 farklı uygulama vardır. Çekim yerinde herhangi bir iltihap ya da defekt yok ise, hemen o bölge- ye implant yapılabilir. Ancak çekim yerinde herhangi bir defekt var ise, bu bölgeye yapay kemik tozu uygulaması yapılarak yaklaşık 2 ay kadar çekim yerinin iyileşmesi beklenmelidir.

implant3implant4implant5
İmplantlar yapıldıktan sonra protezler için ne kadar beklenir?
İmplantlarda operasyon sonrası yaklaşık olarak 2 - 4 ay kadar  implantların kemikle kaynaşması beklenmelidir. Bu dönem iyileşme dönemi olarak adlandırılır ve has- tanın dişsiz kalmaması için geçici bir protez yapılır.İyi-
leşme dönemi tamamlandıktan sonra protez safhasına geçilir ve planlanmış sabit ya da hareketli protez hastaya takılır.
İmplant operasyonu sonrası dikkat edilmesi gereken- ler?
Operasyon sonrası, ağrı kesicilerin bir-iki gün kullanılma- sı ve buz tatbikiyle genellikle sorunsuz geçirilmektedir. Dikişler 7-10 gün sonra alınmaktadır. Hastanın bu dö- nemde sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenmesi istenmek- tedir. Dikişler alındıktan sonra hastanın protezinin yapıl- ması gereken süre zarfında geçici protez yapılmaktadır. İmplantların bakımı doğal dişlerde olduğu gibi özenle yapılmalıdır.