VTEM Logo

  • diş life
  • diş life
  • diş life
  • diş life
  • diş life
  • diş life
Previous Next
Dişeti Hastalıkları ve Tedavileri

disetiPeriodontoloji nedir?

Periodontoloji, dişler ve dişlerin etrafında bulunan do- kuların sağlık ve hastalıktaki durumlarını inceleyen, bu dokularda meydana gelen hastalıkların teşhisi, tedavisi ve tedavi sonrasında elde edilen sağlığın korunmasını amaçlayan bir Diş Hekimliği dalıdır.
Sağlıklı dişeti görüntüsü nasıldır?
Sağlıklı dişeti, genellikle açık pembe renkli, mat, yüzeyi portakal kabuğu görünümünde, sert kıvamlı (kanaması olmayan) ve diş yüzeyinde kalınlaşmadan bıçak sırtı gibi incelerek sonlanan özelliklere sahiptir.
Dişeti hastalıklarının sebepleri nelerdir?
Dişeti hastalıklarının birinci nedeni, düzenli ve etkili fır- çalama yapılmaması sonucunda dişlerin bütün yüzeyle- rinde, diş-dişeti birleşiminde ve diş aralarında biriken, içinde pek çok mikroorganizma barındıran ve mikrobiyal dental plak adı verilen birikintilerdir. Bu plak temizlen- mezse mikroorganizmalar ve ürettikleri zararlı maddeler diş çürüklerine ve dişeti hastalıklarına sebep olurlar. Ay- rıca sistemik, çevresel ve kalıtsal faktörler de hastalığın
Dişeti hastalıkları nelerdir, belirtileri nasıl anlaşılır?
Dişeti hastalıkları, basit bir dişeti iltihabından (gingivi-
tis) çene kemiklerinin eridiği, dişlerin sallanarak kay- bedildiği şiddetli enfeksiyonlara (periodontisis) kadar geniş bir alanı kapsar. Hastalıklarla birlikte dişetleri şişer, kızarır, kanar, çekilir, diş boyları uzar, ağız koku- su meydana gelir, dişler yer değiştirir, araları açılır ve sonunda dişler kaybedilir. Dişeti hastalığının en önemli belirtilerinden biri olan ve hasta tarafından kolaylıkla fark edilebilen dişeti kanaması, diş fırçalarken, sert gıdalar yerken, kimi zaman da kendiliğinden meydana gelir.
disetihastaliklaridisetihastaliklari1disetihastaliklari2
Dişeti hastalıkları ile sistemik hastalıklar arasında bir ilişki var mı?
Periodontal hastalıklar, kalp ve akciğer hastalıkları, di- yabet ve erken doğum/düşük doğum ağırlığı gelişiminde önemli bir risk faktörüdür.Kalp hastalıkları ve periodon- tal hastalıkların gelişim mekanizmaları benzer olup her iki hastalık da ileri yaşlarda, erkeklerde, sosyo-kültürel düzeyi düşük, sigara içen yüksek tansiyonu olan, stresli bireylerde daha sık ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışma- larda, oral enfeksiyona sahip kişilerde, enfeksiyonun görülmediği bireylere kıyasla yüzde 25 daha fazla kalp krizine rastlandığı belirtilmiştir. Periodontal hastalığa neden olan mikroorganizmalar ve salgıladıkları zararlı maddeler diyabette önemli rol oynarlar. Kontrol altında olmayan diyabet hastalarında aynı ağız hijyen seviyesi- ne sahip kontrollü diyabet hastalarına göre daha fazla
periodontal hastalık geliştiği bilimsel çalışmalarla sap- tanmıştır. Periodontal tedaviyle kan şekerinin,yani diya- betin kontrolü de kolaylaşır.
Periodontal hastalıkta etkili olan mikroorganizmaların solunması veya bu mikroorganizmaların solunum yol- larında toplanması, akciğer hastalıklarının gelişmesine yol açar. Pediodontal hastalıkta etkili olan mikroorganiz- malar ve salgıladıkları zararlı maddeler, fetus-plasenta ünitesi için bir tehdit oluşturur. Annenin yaşının küçük olması (18 yaş altı), ilaç, alkol ve sigara kullanımı, stres, genetik, genitoürüner sistem enfeksiyonları ve perio- dontal hastalık, erken doğum/düşük doğum ağırlığı geli- şimindeki risk faktörleridir.
disetihastaliklari3
İlaç kullanımı dişeti hastalığıyla sonuçlanır mı?
Çeşitli sistemik hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılan ilaçlar, dişetlerinde büyümeyle sonuçlanabilir.
Bu ilaçlar epilepsi tedavisinde, organ-doku nakli sonra- sında kullanılan immunosupresif Cyclosporin A ve kalp hastalıkları ile hipertansiyon tedavisinde kullanılan kal- siyum kanal blokerlerinden Nifedipine, Diltizem ve Vera- pamildir ilaç kullanımına bağlı gelişen dişeti büyümeleri özellikle ön bölgelerde ve restorasyonların çevresinde daha sık görülür. Phenytoin ve kalsiyum kanal blokerleri sıkı kıvamlı, soluk pembe renkli ve kanamayan dişeti bü- yümelerine neden olur. Cyclosporin A’ya bağlı dişeti bü-
yümelerinin yüzeyi pürtüklüdür ve kanamaya eğimlidir.
Sigara kullanımı dişeti hastalığı için risk faktörü sayı- labilir mi?  
Sigaranın periodontal hastalıklardaki kemik kaybının artışında bir risk faktörü olduğu ve periodontal tedavi- lere karşı doku cevabını azalttığı bilinmektedir. Günde 10 adetten fazla sigara içen hastalarda, dişeti hastalık- ları tedavisinin başarı oranının düştüğü bildirilmiştir. Bu durum, sigaranın damarlanma üzerindeki etkisine, sa- vunma hücrelerinin fonksiyonunu bozmasına, kollagen sentezini etkilemesine ve iltihabı cevabı değiştirmesine bağlanmaktadır. Dişeti hastalıklarının tedavisi nasıl yapılır?
Periodontal tedavi, dişleri çevreleyen yumuşak ve sert dokulara ait hastalıkların iyileştirilmesini, bu hastalıkla- rın meydana getirdiği yıkımların düzeltilmesini amaçlar. Bu nedenle tedavinin ilk aşaması, hastalığın esas etkeni olan dental plağın hasta tarafından fırça ve diş ipi, ara- yüz fırçası kullanılarak temizlenmesi ve diş üzerindeki birikintilerin Diş Hekimi tarafından özel aletlerle uzak- laştırılmasıdır. Başlangıç tedavisi olarak adlandırılan bu aşama, periodontal işlemlerin temelidir. Basit dişeti ilti- haplarında tek başına bir tedavi yöntemi olabildiği gibi, ileri durumlarda periodontal operasyona hazırlık ama- cıyla kullanılır.